Inleiding

J.K.F. Goju Kai Belgium is opgericht tijdens een algemene vergadering in Balen, op 15 september 2004. Hierbij werden de statuten gestemd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

Op 14 oktober 2004 heeft men in Engeland met unanimiteit van stemmen onze Belgische Branch goedgekeurd binnen Europa. Dit gebeurde tijdens een meeting in Oxford in aanwezigheid van de 9 meest vooraanstaande landen binnen JKF Gojukai Europe.

 

Op 29 Mei 2005 is in Wakayama (Japan), tijdens de jaarlijkse J.K.F.Goju Kai Board of Directors, eveneens met unanimiteit van stemmen, de definitieve goedkeuring gegeven aan onze Belgische J.K.F Goju Ryu- federatie en z'n voorgestelde beleidsstructuur.

Op 20 mei 2017 is onze Belgische  Goju Ryu Karate Assocatie (BGKA / JKF Gojukai Belgium) officieel erkend als "Leerschool" binnen de VKF / BKF / Sport Vlaanderen (zie document hieronder) ! 
 

Sedert  de oprichting van JKF Goju-Kai Belgium is er op alle fronten hard gewerkt door een enthousiast team. Hierdoor kunnen we anno 2018  trots zijn op reeds meer dan 450 leden.

Doel van "JKF Goju Kai Belgium" (B.G.K.A.) 

Onze Associatie  staat open voor  alle Goju-Ryu beoefenaars uit  alle strekkingen, om in harmonie en vriendschap als één Japanse JKF- Goju-Ryu- groep naar buiten te komen in België. Samen werken aan een bepaald doel, richting een zuivere Japanse Goju Ryu lijn, en toch je eigen
identiteit behouden, dat is ons streefdoel.


Om de technische  standaard, volgens Japanse normen, uniform naar buiten te laten komen in al de clubs, organiseren we ieder jaar tal van mogelijkheden om iedereen de kans te geven op dezelfde technische lijn te komen. 
Dit, los van de maandelijkse kadertrainingen die toegankelijk zijn vanaf Bruine gordel en gratis zijn.

 

Samenstelling van "JKF Goju Kai Belgium" (B.G.K.A.) 
 

Binnen onze organisatie is er op ieder onderdeel een commissie voorzien, die de dagelijkse werking van onze Associatie helpt te  ondersteunen in haar verschillende taken. Binnen JKF Goju-Kai Belgium zetelen volgende commissies :

- De Raad van Bestuur

- Het secretariaat Generaal

- De Sporttechnische commissie

- De gradencommissie

- Wedstrijdcommissie

- Scheidsrechterscommissie

Graden-erkenning door B.G.K.A.

Ieder jaar worden er Dan-graad examens georganiseerd binnen onze Goju Ryu leerschool.  Grote voordeel om te testen binnen een erkende Goju Ryu leerschool is dat je steeds beoordeeld wordt door mensen die jou door en door kennen, en met kennis van zaken toezien op je eigen benadering van het Goju Ryu Karate in z'n totaliteit.

Na de test wordt er een lijst met de 'geslaagden' overgemaakt aan het secretariaat VKF, waarna de graden worden opgenomen in de database VKF.

Voor de mensen die dit belangrijk vinden is er de mogelijkheid, 1 x per jaar, om via BKF een aanvraag te doen voor homologatie van je bekomen graad bij de World Karate Federation (WKF) zonder bijkomende examens !!!
Deze homologatie verloopt via ons BGKA secretariaat. De administratieve kosten verbonden aan deze aanvraag  (WKF-certificaat) zijn voor rekening van de aanvrager.


Goju Ryu vs JKF Goju Kai. Is er een verschil ?

Sommige mensen denken en verkondigen nog steeds dat het 'JKF Goju Kai' een Karate-systeem of een soort 'aparte Goju Ryu-stijl' is, terwijl dit absoluut niet het geval is. Ik zie inderdaad op sommige media nog altijd verschijnen bij stijlscholen " Goju Ryu" of Goju Kai " !??
Bewust of door onwetendheid, ik laat dat in het midden.

NOOT : "Kai" is slechts het Japanse woord dat staat voor : "Associatie" dus, JKF Goju 'Kai' is gewoon de afdeling Goju Ryu als onderdeel van de Japanse Karate Federatie zoals daar ook zijn : Wado Kai; Shito Kai; Shoto Kai (JKA).

"Ryu" betekent "weg".
 
De JKF Goju-Kai leden uit, zowel Okinawa als het vaste land Japan, komen op diverse locatie's in Japan op zeer regelmatige basis samen. Tijdens deze meetings wordt er gepraat, getraind en constant gewerkt om het Goju karate op een niveau te brengen, waarbij zowel het technische als het wetenschappelijke, bio-mechanische aspect aan bod komen. Via die aanpak slaagd men erin om Goju Ryu Karate op Top-niveau aan te bieden aan hun leden.
Zuivere traditie, in een modern jasje dus.
Er bestaat dus geen Okinawa of Japan Goju Ryu voor de Japanse Karate Federatie. Enkel het JKF Goju-Kai als overkoepelend orgaan voor beide entiteiten, lees :  'leerscholen'.

Het enige misverstand dat  we nogal eens vernemen, is dat JKF Goju Kai onder dezelfde noemer wordt geplaatst als het Goju Kai van de Yamaguchi familie (IKGA). Dit is een entiteit op zich, met z'n eigen specifieke kenmerken, maar die geen deel uitmaakt van het JKF, afdeling Goju Ryu in Japan. Ook  elders in Japan zijn er zo  nog enkele andere entiteiten, waaronder bijvoorbeeld het IOGKF van Higaonna Sensei en andere  groeperingen. Elk op zich hebben ook zij hun specifieke kenmerken, maar maken geen deel uit van de Japanse Karate Federatie afdeling Goju Ryu.


 

Belgian President : Paul Penasse Renshi Shihan 6th Dan
Belgian Vice President : Geert Cleynen Shihan 5th Dan

2017 - 2020 Belgian JKF Goju Ryu Karate Association / BGKA